MS26 Programlama Kılavuzu – Metal Kabinet

Kullanım  Özellikleri

 • Harici telefonu arama : 9 + Telefon numarası
 • Meşgulde Sıraya Girme : Meşgul tonu alırken 8 tuşlayın
 • Tekrar Arama : MF Telefonlarda *  veya telefondan 70 tuşlayın
 • Otomotik Arama : MF telefonlarda *  veya telefondan 77 tuşlayın
  iptali 78 dir.
 • Ortak Hafıza Numara Girme:  74 + Hafıza Numarası (00 -99) +  Telefon Numarası en fazla 16 hane
 • Ortak Hafızadan Arama : 8 + Hafıza Numarası (00-99 )
 • Çağrı Yakalama :  Dahili çağrı yakalama çalan dahilinin numarasını tuşlayın. Harici çağrı yakalama 0 Tuşlayın
 • Çağrı Aktarma : Görüşme esnasında aktaracağınız dahili telefonu tuşlayarak görüşün (karşı taraf bekler) aktarmak için telefonu kapatın. Bekleyen hattı geri almak için 0′ ı Tuşlayın.
 • Çağrı Yönlendirme : 791 + Yönlendireceğiniz dahili numara (1-6)
  İptali için 7910 çevirin
 • Dışhattı Bekletme : Dışhatla konuşma durumunda iken 8 tuşlayın , bekleyen hattı geri almak için 8 tuşlayın.
 • Şifre Kullanımı :
  Şifre Belirleme 7986 + şifreniz (001-999)
  Şifre Değiştirme : 7986 + Şifreniz + Yeni şifreniz.
  Şifre İptali : 7986 + şifre
  Telefonu Kilitleme : Kendi abone numaranız + şifreniz + 1
  İptal Eteme : Kendi abone numaranız + şifreniz + 0
 • Rahatsız Edilmeme : 7931  iptali 7930
 • Gece servisi : 7989   iptali 7988
 • Kapı Rölesi Çalıştırma : 73

Programla Özellikleri

ilk programlamada 1 nolu abone sistem yetkilisidir.Programlama giriş kodu 799

 • Dışhat Açma / Kapama :
  10 + Dışhat +

   • 0 (Servise Kapalı)
   •  1(DP açık)
   • 2(mf  açık
 • Abone Yetki Seviyeleri :
  11 + a(Abone Numarası) +

  • 0 :  abome dışhat alamaz ortak hafızadan arama yapamaz
  • 1 : abone dışhat alamaz ortak hafızadan hertürlü arama yapabilir
  • 2 : abone şehiriçi arama yapabilir ortak hafızadan yalnızca şehiriçi arar
  • 3 : abone şehiriçi arama yapabilir ortak hafızadan hertürlü arama yapar
  • 4 : abone şehiriçi şehirlerarası ve ortak hafızadan hertürlü arama yapabilir
  • 5 : abone hertürlü arama yapabilir
 • Dışhatları Guruplama:
  117 + abone + 0 : abone her 2 hattı alabilir
  117 + abone + 1 :abone yalnız birinci hattı alabilir
  117 + abone + 2 : abone yalnız 2. hattı alabilir
 • Abone PBX ( Dahili PBX) Durumu
  120: çağrı 2 şer kez çalarak bütün aboneleri dolaşır
  121: Çağrı 3 er kez çalarak bütün aboneri dolaşır
  122: Çağrı 1 ve 2 nolu aboneyi 3er kez çalarak dolaşır
  123: Çağrı sadece 1 nolu aboneyi çaldırır.
 • Abone Konuşma Süresi :
  13 + abone + süre (dakika cinsinden 1-9)
  13 + abone + 0 (konuşma süre iptali)
 • Bekletmede Müzik
  140 : Müzik devre dışı
  141 : Harici müzik devrede
  142 : Dahili müzik devrede
 • Saat Ayarlama : 150 ss dd
 • Tarih Ayarlama : 151 gg aa
 • Dahili Çevirsesi Belirleme
  1550 : çevirsesi kesikkesik
  1551 : Çevirsesi sürekli
 • MF Prametreleri 
  1560 : MF Telefonlar direk arar
  1561 : Tüm MF aramaları santral yapar
 • Sistem Yetklisi Belirleme : 159 + Abone
 • Flash Süresi
  1600 : 200 ms
  1601 : 80 ms
 • Sistem Tablolarının silinmesi
  190 : Tüm hafıza siler
  191  : Tüm çağrı kayıt bilgilerini siler
  192 : Tüm şifre ve kilitleme bilgilerini siler
  198: Hafızalar hariç tüm tabloları siler
  199: Santrali başlangıç durumuna sokar